Data for sheet music with ID '14794'
IDTitle IllustratorPublisherYearSizeImage
14794Från pol till pol
Music: Sven Rüno & Bertil Evald
Lyrics: Bertil Evald
HällegardhNordiska Musikförlaget
( - Stockholm)
pp. 4
s.d.medium 14794_1.jpg