Data for sheet music with ID '14738'
IDTitle IllustratorPublisherYearSizeImage
14738Och karusellen går
in: Nyårsrevy 1935
Music: Jules Sylvain
Lyrics: Paddock
BloehrEdition Sylvain
(Drottninggatan, 38 - Stockholm)
pp. 4
Pub. No.: E.S.466
1935medium 14738_1.jpg