Data for sheet music with ID '14675'
IDTitle IllustratorPublisherYearSizeImage
14675Jag är ute när gumman min är inne
Rolfs Hostrevy
in: Höstrevy 1926
Music: Jules Sylvain
Lyrics: Ernst Rolf; Nils-Georg & Gösta Stevens
N. G. GranathErnst Rolfs Musikförlags
( - Stockholm)
pp. 4
Pub. No.: ER 386
1926large 14675_1.jpg